Tjänster och anslutning

När ni har BKFibern inkopplad i fastigheten behöver ni beställa en internetanslutning för att kunna använda tex internet. Det finns två operatörer som levererar internetanslutning till BKF:s nät:
IP-Connect www.connect.ax, Ålcom www.alcom.ax, IP telefoni går att beställa via Ålands Telefonandelslag. Eftersom att det ofta krånglar med luftburna TV sändningar i skärgården så är ett bra alternativ att se via IPTV, vardera operatör erbjuder IPTV tjänster.

Aktivering av anslutning När en anslutning blivit aktiverad debiteras en serviceavgift kallad 'linjehyra', service avgiften faktureras kunden kvartalsvis av BKF's bokföringsföretag. Serviceavgiften är för nuvarande 18,60€/månad. Internetoperatören fakturerar sina tjänster separat. Sedan 01.01.2017 debiterar BKFiber 15€ för inkoppling & och 15€ för urkoppling för abonnemang som är kortare än 6 månader för att täcka en del av kostnaderna. Debiteringen av kunden sker via fakturan för linjehyra.

Fibermodem (CPE) När en kund beställt en ny fiberanslutning (se fliken Beställning) ingår 1st fibermodem (CPE) i priset. Går fibermodemet sönder av någon orsak byter BKFiber ut fibermodemet mot en kostnad. Priset för ett nytt fibermodem är för nuvarande 120€/st. Enbart CTS kompatibla fibermodem får användas i BKF fibernätet och får enbart installeras av en av BKF anlitad person. Trasiga modem som via BKF's loggar och/eller övrig felsökning konstateras felaktiga stängs av och byts ut. Anslutningen får ej användas före fibermodemet bytts ut till ett felfritt sådant av BKF.

Obetalda räkningar Observera att obetalda serviceavgifter samt övriga obetalda fakturor till BKF medför att påminnelseavgifter läggs på följande faktura samt att internetanslutningen stängs om fakturan gått över tiden med 30dgr. Det är kundens ansvar att efterfråga en förkommen faktura då fakturering av serviceavgift sker regelbundet kvartalsvis. Återkommande obetalda fakturor lämnas till indrivning samt att internetanslutningen hålls stängd tills skulden är reglerad. Observera att det går bra att få BKF fakturorna som pdf via e-post istället för brevpost, detta beställs genom att kontakta Brändö Företagstjänst.

Sidan kan innehålla tryckfel och felaktiga prisangivelser, kontakta BKFiber för uppdaterad information