Info gällande överlåtelse av en BKFiber anslutning

Om en fastighet med BKF fiberanslutning byter ägare vill BKF ge följande information angående överlåtelse av anslutning:

- Enligt de allmänna villkor som gäller för anslutningarna får en anslutning inte överlåtas utan andelslagets skriftliga samtycke (Allmänna avtalsvillkor 10.5). För att kunna överta en anslutning måste man också vara medlem i andelslaget. Anhållan om överlåtelse av anslutning samt medlemskap i andelslaget söker man genom att fylla i och returnera blanketten längst ner på sidan till styrelsen för BKF.

Observera följande:

- Enligt andelslagets stadgar 9§ kan bara överlåtelse ske om anslutningen är färdigbetald.

- Om anslutningen inte är färdigbetald övergår den alltså inte till nya ägaren av fastigheten, vilket betyder att den förre ägaren av fastigheten fortfarande är betalningsskyldig och att nya ägaren inte äger anslutningen trots att fastigheten bytt ägare.

- Om man avser sälja en fastighet med en icke färdigbetald anslutning bör man alltså ta kontakt med BKF för att få beloppet som krävs för att slutbetala sin anslutning så att den kan överlåtas i samband med försäljning av fastigheten.

Skicka blanketten nedan till support@bkfiber.ax eller per post till styrelsens ordförande:

Brändö-Kumlinge Fiber
John Wrede
Nordansundsvägen 37
22940 Åva

Blankett Ansökan om överlåtelse och ansökan om medlemskap