Kundservice

Fibermodemet har fyra koppar portar dvs nätverksuttag. Rent generellt används dessa enl följande:
LAN1: Ålcom internet
LAN2: IP-Connect internet
LAN3: Fast telefon
LAN4: IPTV box (tilläggstjänst från din internetleverantör).

Krångel med anslutningen?

Om ni misstänker att något trilskas med anslutningen kan en som första felsökning stänga av alltsammans, låt vara strömlöst minst 30 sekunder och starta om i nämnd ordning:
1. fibermodemet, vänta ett par minuter 2. egen router, vänta ett par minuter 3. datorn

På fibermodemet ska om allt är ok POWER och STATUS dioden lysa grönt, WAN dioden skall blinka gul-orange (= modemet har kontakt med centralen). Sedan bör det blinka grönt eller gul-orange från de portar som ev. utrustning är anslutet till (LAN 1-4). LAN 5/WAN TP skall blinka om modemet är uppkopplat med ethernet, i så fall blinkar inte WAN (detta förekommer endast i vissa radhus/bostadsbolag)

OBS! tryck inte in “reset” på fibermodemet för då återgår det till fabriksinställningarna och alla BKF nödvändiga inställningar försvinner. Dessa måste sedan om de försvunnit återställas av BKF-supportpersonal. Om anslutningen fortfarande krånglar kontakta din internet leverantör, det samma gäller om ni i misstag tryckt in reset på fibermodemet.

Rätt hastighet på uppkopplingen?

Observera att följande faktorer påverkar de resultat du får via tex. Speedtest.net och Bredbandskollen

När man är säker på att man har dessa saker på grej, då kan man börja pröva sig fram.
Observera att Speedtest och Bredbandskollen är endast riktgivande verktyg!