Välkommen till vår hemsida!

Nu är fibernätet färdig utbyggt i stort sett enligt den ursprungliga planen. Några abonnenter försvann på vägen och några andra kom istället.

Telefonin har nu en lösning i samarbete med ÅTA.

Men nu har Brändö-Kumlinge det snabbaste och modernaste fibernätet som dessutom går ända fram till abonnenterna!

På den här sidan finns viktiga uppgifter om fibernätet om hur man beställer anslutning och förstås också kontaktuppgifter.

För löpande information kring fibernätet så gå till aktuellt.bkfiber.ax

Andelslagets stadgar: Stadgar (pdf-fil, 107 kB)


Styrelsen för Andelslaget BKF Brändö-Kumlinge fiber